Adatvédelemi nyilatkozat

Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató

 

1) A tájékoztató célja

 

A jelen tájékoztató célja, hogy rögzítse a SNS PRO Kft. (székhely3842 Halmaj, Fő út 24., cégjegyzékszám: 05-09-004920, adószám: 11389123-2-05 – továbbiakban mint Szolgáltató ) által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és a társaság adatvédelmi és adatkezelési politikáját, valamint biztosítsa az érintett személyek jogainak tiszteletben tartását a személyes adatainak feldolgozása során.

A Szolgáltató a www.snsagro.hu (továbbiakban mint Weboldal) címen információs weboldalt üzemeltet, melyen az érdeklődők, látogatók személyes adatait kezeli.

 

 

 

2) Adatkezelő megnevezése

Az adatokat a Szolgáltató kezeli:

Név: SNS PRO Kft.

Levelezési cím: 3842 Halmaj, Fő út 24.

Székhely: 3842 Halmaj, Fő út 24.

Telefonszám: +36 70 2652653

E-mail: info@snsagro.hu

 

 

3) Kezelt személyes adatok meghatározása

 


3.1) Sütik (cookie)

A webshop a működése során egy vagy több sütit küld a látogató számítógépére. Ezek a sütik szükségesek a Webshop teljes körül üzemeléséhez és a felhasználó kényelmének biztosításához. Más sütik (külső szolgáltatók sütijei), a webshop statisztikai elemzéséhet szükségesek (Google Analytics). A Google Analytics rendszerét arra használjuk, hogy információt gyűjtsünk azzal kapcsolatban, hogyan használják látogatóink weboldalunkat. Az alkalmazott sütik nem tudják Önt személy szerint beazonosítani (a rendszer az éppen használt IP címet is csak részben rögzítik), olyan információkat gyűjtenek, mint pl. hogy melyik oldalt nézett meg a látogatók, a felhasználó a weboldal mely részére kattintott, hány oldalt keresett fel, milyen hosszú volt az egyes munkamenetek megtekintési ideje, melyek voltak az esetleges hibaüzenetek - mindezt weboldalunk fejlesztésének, valamint a felhasználók számára biztosított élmények javításának céljával

 

Rendszer sütik

 • „COOKIE_GDPRSET”: információkat tárol a látogató süti beállításairól, érvényesége az utolsó beállítás után 365 nap.
 • „PHPSESSID”: folyamat süti, mely azonosítja a weblapot használó eszközt, lehetővé téve a weblap működését


Statisztikai sütik

 • „_ga”: A látogatók megkülönböztetését szolgálja, érvényesége 2 év.
 • „_gid”: A látogatók megkülönböztetését szolgálja, érvényesége 24 óra.
 • „_gat_gtag_UA_xxxxxxx_1”: A statisztikai programot azonosítja, érvényesége 1 perc.
 • További információkat talál a www.google-analytics.com webcímen.

Az alkalmazott sütik egy részét a weblapra való első belépésekor letilthatja. Az után a „Sütik beállítása” menüpontban utólag is letilthatja és törölheti a sütiket.

 


 

3.2) Árajánlat kérések kezelése

A Szolgálató a Weblapon lehetőséget ad az általa forgalmazott termékekre történő árajánlat kérésre. Az árajánlatokat a szolgáltató tárolja az alábbiak szerint:

 

Adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) bek. (a) pontja) és Számviteli törvény 169. § (2) bekezdése.

Kezelt adatok: név, email cím, telefonszám.

Adatkezelés időtartama: Az árajánlat érvényességi ideje után 30 nap.

 

3.3) Technikai adatok

A Weboldalt kiszolgáló webszerver biztonsági és fejlesztési okokból technikai naplót vezet minden látogatásról, melyben rögzítésre kerülnek a meghívott webcímek, a látogató IP címe, böngésző információk. Az adatok 60 nap után automatikusan megsemmisülnek.

 

 

 

4) Adatokat megismerő személyek köre, adattovábbítás, adatfeldolgozás

 

4.1) Az adatokat első körben kizárólag a Szolgáltató munkatársai jogosultak megismerni.

 

4.2) A Szolgáltató az adatokat nem teszi közzé, harmadik fél számára nem teszi elérhetővé (kivéve hatósági megkeresések)

 

4.3) A Weboldal üzemeltetése folyamán külső adatfeldolgozót vehet igénybe. (pl: informatikai rendszerfejlesztők és üzemeltetők)

 

4.4) Adatfeldolgozók megnevezése

 • Rendszergazda, webfejlesztés: Benes Gábor, 3525 Miskolc, Tizeshonvéd u. 22 X/5
 • Web statisztikai elemzés: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Amerikai Egyesült Államok
 • Webhosting: Servergarden Kft., 1101 Budapest, Expo tér 5-7.


 

5) Adat kezelés, elhelyezés és biztonság

 

A kezelt adatok elektronikus formában történnek tárolásra a Weblapot kiszolgáló serveren, melyet a Servergarden Kft. üzemeltet (Adatközpont: 1101 Budapest, Expo tér 5-7.) illetve a a Szolgáltató saját eszközein tárolódnak.

 

A szolgáltató a tőle elvárható módon mindent megtesz a rendszerei, infrastruktúrája és ügyviteli folyamatai biztonságos működőse érdekében, kifejezett tekintettel a személyes adatok védelméért.

 

6) Adatvédelmi incidensek kezelése

 

 

A szolgáltató minden adatvédelmi incidenst indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, a Szolgáltató indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintetteket az adatvédelmi incidensről. Az érintett részére adott tájékoztatásban a Szolgáltató világosan és közérthetően ismerteti az adatvédelmi incidens jellegét, és közli legalább a GDPR 34. cikk (2) bekezdésében foglalt információkat és intézkedéseket.

 

 

7) Érintettek jogai

Az értintett

 • kérhet tájékoztatás a kezelt személyes adatokról
 • kérheti a kezelt adatok törlését, helyesbítését vagy módosítását
 • kérheti a személyes adatok korlátozását
 • tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen 

Kérelmeit email-ben az info@snsagro.hu címen jelentheti.


 

8) Jogorvoslat

 

 

Az Érintett a fentiekhez kapcsolódó kéréseit, illetve közléseit info@snsagro.hu e-mail címen illetve a 3842 Halmaj, Fő út 24. postai címen jelezheti a szolgáltató felé. Az Érintett a személyes adatai kezelésével kapcsolatos jogainak gyakorlása során az adatkezelőhöz intézett kérelmének, illetve közlésének elutasítása, illetve az abban foglaltak teljesítésének elmulasztása esetén a GDPR-ban és az Info tv.-ben foglaltaknak megfelelően a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH), illetve a bírósághoz fordulhat jogorvoslatért. Ezen felül az Érintett a személyes adatai kezelésével kapcsolatos jogainak megsértése esetén jogai érvényesítése érdekében, az adatai jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével okozott kár megtérítése iránt, , személyiségi jogának az adatai jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével történő megsértése miatt, sérelemdíj követelése érdekében a GDPR 77-82. cikkeiben foglaltaknak megfelelően bírósághoz fordulhat. Az Érintettet megilleti a jogszabályokban, a GDPR-ban és az Info tv.-ben foglalt valamennyi jog, jogorvoslati és egyéb igényérvényesítési lehetőség.